Өрөөний хаяг

Албан байгууллаганы дотоод хаяг, өрөөний хаяг зэргийг шил, акрил, төмөр зэрэг материал зэрэг материалаар хийж гүйцэтгэнэ. Захиалагч тогтоолгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд тогтоолыг хийнэ.