Эмчийн тамга

  • Бүрдүүлэх бичиг баримт:
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Дипломны хуулбар
  • Лицензны хуулбар
Заавал оруулах зүйлс:
  • Овог, нэр, хүний их эмч, логотой /логогүй, тэмдэг/
Эмчийн тамга Эмчийн тамга