Хувийн тамга

Хувь хүн баталгааны тэмдэг буюу хувийн тамга хэрэглэж болдог бөгөөд уг тэмдэгт тухайн иргэний эцгийн болон өөрийн нэр, регистрийн дугаарыг багтаасан байна. Мөн хувь хүний хүсэлтээр тэмдгэнд эрхэлж буй албан тушаал, билэгдлийн зураг, гарын үсэг, нэрийн дардас, хувь хүний гэрэл зураг зэргийг оруулж дахин давтагдашгүй өвөрмөц гоёмсог дизайнаар хийнэ. Тамга тэмдэгний ишийг хэрэглэгчийн хүссэн сонголтоор хийж гүйцэтгэнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

– Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

– Татвар төлөгч бол татвар төлөгчийн цэнхэр дэвтэр

Заавал оруулах зүйлс:

– Овог

– Нэр

– Регистр

– Харьяалал

Тамга тэмдэгний загвар гаргах, 1-2 цагт хийх, хүргэлт хийж өгөх БҮГД ҮНЭГҮЙ. Онлайнаар тамгаа шууд захиалан хийлгүүлэх боломжтой.