Ханын хөөсөн самбар

Бүх төрлийн ханын самбар хийж гүйцэтгэнэ.

  • Акрил дээрх бичилттэй самбар
  • Хөөсөн самбар
  • Метал гадаргуун дээрх самбар
  • Хатуу хөөстэй самбар
  • Зузаан хөөстэй самбар
  • Галын самбар
  • Акрилаар самбар