Нэрийн хуудас, Албан бланк, урилга, мэндчилгээ хийж гүйцэтгэнэ.