Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолд заасны дагуу Төрийн тамганы гол хэсэгт соёмбо байрлуулж, байгууллагын нэрийг монгол бичгээр бичиж, заагдсан хэмжээний дагуу дөрвөлжин хэлбэртэй хийдэг. “Хаш тамга” компани уг зааврын дагуу захиалга авч, тамганы ишийг өнгө, материалын өргөн сонголттойгоор хийнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

– Гэрчилгээ /эх хувь/

– Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын бичиг /эх хувь/

– Албан бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

– Цагдаагийн бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

Заавал оруулах зүйлс:

– Оноосон нэр

– Төрийн соёмбо

– Харъяалал

  • Төрийн тамга Төрийн тамга tamga1 e1572929035304
  • Төрийн тамга Төрийн тамга