Тамга цэнэглэх

Манай компани орон нутгийн болон яаралтай тамга цэнэглүүлэх хүмүүстээ зориулан тамганы зориулалтын тосыг 2-3 удаагийн цэнэглэх хэмжээгээр зарж байна. Тамгыг зориулалтын тосоор зөв цэнэглэхгүй бол тамга гашилдаг ба тамга огт гарахгүй болж шинээр солиулж хийхээс өөр аргагүй болдог тул зөв оношлуулж таарах тосоор цэнэглүүлэхийг зөвлөж байна. Тамга цэнэглэхэд хамгийн багадаа 1-2 цаг болох ба хонуулж цэнэглэвэл бүр сайн цэнэг ордог. Байгууллага аж ахуй нэгжийн тамга 10,000 мянга, санхүүгийн тамга, кассын тамга 5000 мянгаар /НӨАТ/-тай үнээр тамга цэнэглэж байна.

тамга цэнэглэх Тамга цэнэглэх tamga tos