Тамганы иш, бариулны сонголтууд

Тамга тэмдэг, дардас загвараас гадна ишээ зөв сонгох нь чухал байдаг. Ишээ зөв сонгосноор хэрэглэх хугацаа урт, хэрэглэхэд хялбар, үзэмжтэй байна.