Орчуулгын тамга

Орчуулагчийн тамга байгууллага болон хувь хүмүүс хийлгэдэг.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

Байгууллага

  • Албан бичиг /Орчуулгын үйл ажиллагаа/- заавал байна.
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Хувь хүн

  • Иргэний үнэмлэх
  • Диплом