Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн тамга

Монгол Улсын салбар бүрийн шилдэг ажилтнууд мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгээ салбар бүртээ тасралгүй хөгжүүлж орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн тасралтгүй хөгжүүлж байдаг. Үүнийгээ бататгаж салбар бүртээ мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн зэрэг авч баталгаажуулдаг.

Үүнд мэргэшсэн инженерийн болон зөвлөх инженерийн тамга хийлгэж үйл ажиллагаандаа баталгаажуулж ашиглаж байна.

Бид танд сонголт ихтэй, үнэ чанар сайтай тамга хийж өгч байна.