Мэдээллийн самбар

Мэдээллийн самбар нь албан байгууллага, компанийн үйл ажиллагааг сурталчилсан самбар байх бөгөөд мэдээллийг солих шинэчлэх боломжтой, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ. Мөн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг сурталчлан таниулах зэрэг янз бүрийн байдлаар хэрэглэгч та хүссэн хэмжээ, загвар, материалаар хийлгэх боломжтой бөгөөд самбарын загвар хийцээс шалтгаалан материалын сонголтоо хийнэ.