Карт хэвлэл

Манай компани сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох UV хэвлэлээр бүх төрлийн чиптэй болон чипгүй ажлын үнэмлэх, пластик карт, урамшуулал болон хөнгөлөлтийн картан дээр хэвлэлт хийж байна.