Гарын үсгийн тамга

Иргэд өөрийн гарын үсэгний дардас хийлгэх боломжтой байдаг. Яг таны зурж өгсөн хэвээр хийж өгнө.

Гарын үсэгний тамга нь олон дахин зурдаг хүмүүст ажил хөнгөвчилөх, цаг хэмнэх давуу талтай байдаг.