tamga тамга Байгууллагын тамга tamga1 e1572929035304

тамга, тамга хийнэ, тод тамга, хүннү тамга, хас тамга, сүлд тамга

Төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан өөрийн хэрэгцээндээ олон төрлийн дардас, тэмдэгүүд ашиглаж болдог. Ажил үүргээ хөнгөвчлөх үүднээс үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлахын тулд хаяг байршил, утасны дугаар зэрэг мэдээллийг багтаасан дардас ашигладаг. Байгууллагын тэмдгийг таны хүссэн хэмжээ загвар, өнгө болон материалын маш олон сонголтоос хийх боломжтой.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

– Гэрчилгээ /эх хувь/

– Иргэний үнэмлэх ТББ /тэргүүний хуулбар/

– Албан бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

– Цагдаагийн бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

Заавал оруулах зүйлс:

– Оноосон нэр

– Өмчийн хариуцлагын ялгаа

– Харьяалал

– Регистрийн дугаар

– Бүртгэлийн дугаар /тамганы үйлдвэрээс олгох/