Байгууллагын бэлэг дурсгал

Байгууллагын бэлэг дурсгал, албан байгууллагын тэмдэглэлт ойн баяр, эсвэл хэн нэгэнд өгөх хэзээ ч мартагдахгүй нандин бөгөөд дурсгалт бэлэг, бэлгийн багцийг та манайхаас сонгоорой.

  • Бэлгийн иж бүрдэлүүд
  • Халуунаа барьдаг аяга
  • Кофе аяга
  • Аяны төмөр аяга
  • Тэмдэглэлийн дэвтэр
  • Үзэг, бал
  • Түлхүүрийн оосор
  • Картны гэр г.м бүтээгдэхүүн дээр тусгай лазер хэвлэж үйлчилж байна.