logo


02
OCT
2015

“Дабль Аксиом Аудит” ХХК-аар үйлчлүүлж, хамтарч ажиллаж байгаа, цаашид хамтран ажиллахыг хүсч буй аж ахуйн нэгж, иргэд, нийт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч та бүхний амар амгаланг айлтган мэндчилье.

Компани болон аудиторууд ажилдаа дээд зэргээр бодитой хандах, хараат бус байдалд нөлөөлж болох аливаа хязгаарлалтад орохгүйгээр үнэн, бодитой, найдвартай үйлчилгээ үзүүлж санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого үйл ажиллагаа нь үнэн зөв бэлтгэгдсэн эсэх, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдсөн талаар боломжит, дээд зэргийн баталгаагаар хангана.
Манай аудитын компанид хандсанаар:

  • Санхүү бүртгэлийн зөвлөгөө авах
  • Санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэх
  • Нийцлийн болон Гүйцэтгэлийн аудит хийлгэх
  • Бизнесийн үйл ажиллагаанд Дотоод Аудит хийлгэх
  • Бүртгэлийг Олон Улсын Стандартын дагуу хөтлөхөд зөвлөгөө өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулж нэвтрүүлэх

Манай зөвлөх үйлчилгээний компанид хандсанаар:
“Дабль Аксиом Консалтинг” ХХК нь “Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ” эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэйгээр ажилладаг.
Үйл ажиллагааны чиглэл:
- Санхүү, татварын тайлангаа гаргуулах интернэтэд шивүүлэх
- Бизнесийн авах өгөх
- Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татварын бүртгэл тайлагналын аутсорсинг
- Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн сургалт судалгаа хийх
- Бизнес төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах.
- Компьютер англи хэлний сургалт
Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлийн хоцрогдол арилгах сургалт

Дахин оролдоно уу

*

captcha *

home